Domy Herink

1. Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 48 hodin. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

2. Písemná rezervace

Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační záloha propadá. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a zaplacením rezervační zálohy ve výši 100.000 Kč. Rezervační záloha je součástí kupní ceny nemovitosti.

3. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek a dům

Smlouva o smlouvě budoucí kupní upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle Rezervační smlouvy do 90 dní.

4. Smlouva o zajištění inženýrských sítí

Po podpisu nebo zároveň s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se podepisuje Smlouva o zajištění inženýrských sítí. V ní je konstatováno, že sítě jsou již vybudovány a stanoven příspěvek na vybudování.

5. Kupní smlouva

Kupní smlouva se podepisuje po kolaudaci domu a po doplacení celé kupní ceny. Po podpisu Kupní smlouvy bude příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany kupující.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací