Zpracování osobních údajů

Odesláním svých kontaktních údajů na internetových stránkách uživatel uděluje správci, společnosti EURO DEVELOPMENT a.s., IČ: 27860841, se sídlem Praha 2, Ječná 550/1, PSČ 12000, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním svých poskytnutých osobních údajů, a to zejm. za účelem výkonu obchodní činnosti správce, včetně zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky správcem. Uchovávání a zpracovávání osobních údajů bude realizováno automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu neurčitou. Uživatel je informován, že je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoli písemně odvolat na výše uvedené adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. Vyjma případného zpracovatele dle předchozí věty nebudou osobní údaje uživatele předávány třetím osobám. Uživatel svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů a zasílání reklamních sdělení zejm. pro účely obchodní činnosti správce.

Publikováno: 20. březen 2011


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací