Pojištění rodinného domu před přírodními živly

Nejčastější přírodní živly

Škody způsobené přírodními živly byly v průměru za posledních 10 let způsobeny z 37% povodněmi, z 26% vichřicemi, z 12% krupobitím a z 9% údery blesku. Sníh nebo námraza způsobuje 11% škod a 5% způsobuje požár. Například průměrná škoda na majetku při vichřici se za posledních deset let pohybovala kolem 30 tisíc korun. Konkrétně v roce 2008 vichřice Emma způsobila škodu průměrně ve výši 35 tisíc korun, orkán Kyrill sice o 10 tisíc korun méně, ale územní zásah byl mnohem širší. Způsobil celkem 78 tisíc pojistných událostí. Vichřice v letních měsících bývá často doprovázená s bouřkou, hromy a blesky, někdy i krupobitím a záplavami. Škody na majetku způsobené kroupami měly v průměru hodnotu 48 tisíc korun.

Nejčastější škody na bydlení

Nejčastěji jde o poškozené střechy nebo jejich části, přetrhané elektrické vedení a vytopené sklepy. K ne tak vážným škodám patří rozbitá okna, poškozené pergoly, rozbité skleníky nebo zničené zastřešení bazénů u rodinných domů.

Základní pojištění a připojištění

Vichřice, krupobití, úder blesku i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta už v základní variantě pojištění domu i domácnosti. Velmi užitečné však může být pojištění elektrospotřebičů proti riziku přepětí v síti. A právě toto riziko je často zaměňováno s rizikem přímého úderu blesku. Přímý úder blesku poškodí obvykle všechny elektrospotřebiče, které byly právě zapojené do sítě v domě, do kterého uhodilo. K zakolísání napětí ale dochází v širším okolí od místa úderu. Elektrospotřebiče jsou pak poškozeny důsledkem přepětí v síti. Tyto škody nepokryje pojištění přímého úderu blesku.

Preventivní opatření

Samozřejmým požadavkem pojišťoven je, aby majitelé dodržovali platné předpisy a normy a jednali tak, aby škoda na bydlení nevznikla. O svůj rodinný dům bychom měli řádně pečovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám. Dobře udržovaný dům nepoškodí vichřice tak snadno, jako ten, který má uvolněnou střešní tašku. Dokonce například nefunkční bleskosvod u domů, u kterých je podmínkou kolaudace, může způsobit snížení pojistného plnění.

Autor: Petra Hamet

Publikováno: 27. květen 2015


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací