Nový způsob výpočtu podlahové plochy bytu

Nový občanský zákoník odkazuje v § 1222 na prováděcí právní předpis, který zcela inovuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu. Tímto prováděcím předpisem je s účinností od 1. 1. 2014 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Jednoduše se dá říci, že podle nového prováděcího předpisu se v bytové jednotce podlahová plocha spočte bez vnitřních příček. Jen pro úplnost, stejný postup platí i pro nebytové prostory.

Nový způsob výpočtu odstraňuje dřívější problémy a usnadňuje postup v případech, kdy dojde k přepočtu výměry podlahové plochy v bytě. Jako například při odstranění příček, které nejsou nosné nebo naopak při rozdělení jedné místnosti na více částí. Tedy podle nové právní úpravy bude podlahová plocha bytu jen jedno číslo.

Podlahová plocha v bytové jednotce je tvořena půdorysnou plochou všech místností včetně plochy všech svislých nosných či nenosných konstrukcí uvnitř bytu. Tedy stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Do podlahové plochy se započítávají například i zabudované předměty, jako jsou vestavěné skříně, vana apod. Pro úplnost pak je vhodné uvést, že podlahová plocha se uvádí v metrech čtverečních a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo.

Výměra plochy bytu je důležitým kritériem pro stanovení velikosti práv a povinností vlastníků bytových jednotek. Jednotka vytyčená podle nového občanského zákoníku v sobě zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovitosti. Právní úprava bytového spoluvlastnictví zahrnutá v novém občanském zákoníku v § 1158 - § 1222 neřeší problematiku do všech detailů a způsob výpočtu podlahové plochy ponechává samostatnému zvláštnímu právnímu předpisu.

Zdroj: Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Publikováno: 09. březen 2014


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací