Každá čtvrtá kupní smlouva trpí právními vadami

Obraťte se proto na naši realitní kancelář. Jsme odborníky přes nemovitosti a jejich financování

Špatně zaznamenaný předmět smlouvy je dle výzkumu Realitní komory nejčastější chyba v realitních smlouvách. Čtyřiadvacet procent smluv evidovaných v průzkumu mělo tak vážné právní chyby, že z pohledu soudobé (platné a účinné) legislativy byly bezcenné (neplatné). Z analýzy jasně vyplynulo, že smlouvy bez chyb mají realitní kanceláře s vlastním právním oddělením a developeři. U těch má právník méně práce, protože se používá vzorová smlouva pro celý projekt, kde se mění pouze čísla jednotek (pozemků). Veškeré varianty vadných smluv o převodu nemovitosti, které byly porůznu stažené z internetu či jinak násilně natlačené na smluvní šablony RK jsou pro kupujícího i prodávajícího skutečně ohrožující.

Podle expertů je nejčastější chybou neúplná specifikace předmětu koupě. Jen málo situací může být opravdu nepříjemných. Mnohdy se jedná o případy, že v katastrálním operátu není na jméno kupujícího zapsaná třeba garáž, kterou nový vlastník sice zaplatil, avšak v kupní smlouvě o ní není ani zmínka. Kupní smlouva tak zahrnuje cenu navýšenou o hodnotu garáže – ze které se zaplatí daň z převodu nemovitostí - ale jejím vlastníkem stále podle katastru zůstává prodávající. Nejvyšší částka, o kterou přišel klient poškozený podpisem špatně specifikované kupní smlouvy, dosáhla 11 miliónů korun.

Co musí být v kupní smlouvě definováno:

Definované smluvní strany (účastníci smlouvy): jméno prodávajícího i kupujícího, r. č. (pouze u občanů ČR), číslo OP, pasu či datum narození. Jestliže jde o právnickou osobu, pak název společnosti, IČ, sídlo a kdo za obchodní společnost jedná.

Úvodní prohlášení – kupující kupuje, prodávající prodává, předmět smlouvy, tedy specifikace nemovitosti podle katastrálního zákona.

Cena za převod: celá kupní cena, jednotlivé splatnosti částí kupní ceny, tedy část záloh, část z hypotečního úvěru, vlastní zdroje. Nutné jsou vždy podmínky výplaty, číslo účtu a termíny.

Vyjmenovaná případná omezení vlastnických práv: věcná břemena, zástavní práva apod.

Prohlášení smluvních stran, ve kterém prodávající prohlašuje, že neví o právních vadách, které by znemožnily koupi, a kupující potvrzuje seznámení s fakty o nemovitosti.

Co by mělo být ve smlouvě ujednané:

Předání nemovitostí, nabytí vlastnického práva, zapsání vlastnického práva, oboustranný závazek nápravy případných právních nedostatků a prohlášení o dobrovolném podpisu smlouvy o úhradě daně z převodu nemovitosti (s využitím Kvapil, K. Čtvrtina realitních smluv obsahuje chyby. deník Právo, dne 10. 7. 2012, s. 9.).

autor. 1.EUROHYPOTEKA s.r.o.

Publikováno: 12. prosinec 2012


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací