Jak vybrat kvalitní pozemek

Rozhodli jste se, že si porovnáte cenu na za hotový rodinný dům od developerské společnosti s koupí vlastního pozemku a stavbou domu?

Na co si dát při výběru pozor

Poradíme Vám v tomto článku, na co je nutné při koupi pozemku dbát. Určitě je nutné věnovat zvýšenou pozornost všem těmto kritériím: blízké okolí pozemku, existenci inženýrských sítí a dostupnosti komunikací, tvaru pozemku, omezení pro výstavbu domu, ceně pozemku, prodejci pozemku, hydrogeologickým a geologickým podmínkám, kvalitě ovzduší, existujícím právním vztahům a zcela určitě nezapomeňte zjistit množství radonu v podloží pozemku. Pojďme, ale rozebrat jen některé z těch, které mají úzkou vazbu na pozemek jako takový.

Mikrolokalita

Negativním jevem bezprostředního okolí stavebního pozemku domu může být například blízkost rušné komunikace či blízkost vodního toku patřící do záplavové zóny. Za ideální jsou považovány rovinaté pozemky nebo pozemky v mírném svahu s jižní orientací.

Tvar pozemku

Perfektním tvarem pozemku je obdélník, přičemž jeho celková velikost by měla být alespoň 600m². Jeho tvar, zejména poměr velikostí stran pozemku, ovlivní celou stavbu domu, přístup a příjezd, výhled a možnost zajištění patřičného soukromí. Již před nákupem pozemku je nezbytné mít jasnou představu o stavbě domu. Zvláště u pozemků, kde je jeden z rozměrů méně než 15m, mohou nastat komplikace s umístěním stavby domu.

Omezující podmínky stavby domu

Extrémem by mohlo být, že po zakoupení pozemku zjistíte, že na něj není možné vydat stavební povolení. Tuto variantu, ale již v dnešní informační době neočekáváme. Znepříjemnit výstavbu domu mohou ovšem i různá omezení týkající se například maximální výšky domu, maximální zastavěné plochy nebo možnosti oplocení. Veškeré tyto nezbytné informace žádejte na stavebním úřadě.

Napojení na inženýrské sítě

To, že je inženýrská síť vybudovaná ještě neznamená, že se na ni můžete napojit! Kapacita řádů může být naplněná a další její využívání již nemusí být možné. Tyto informace poskytnou správci daných sítí, případně opět stavební úřad. Inženýrské sítě zahrnují možnost napojení rodinného domu na elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn, ale také telefonní linku a případně i veřejné osvětlení.

Podloží pozemku

Hodnotu pozemku určuje i další parametr a tou je tvrdost a kompaktnost podloží, případně přítomnost spodní vody. Pro stavbu domu jsou optimální měkká a kompaktní podloží. Potíže mohou nastat při zakládání desky na pohyblivém písku nebo při hloubení suterénu domu ve skalnatém podloží. Pokud je pod pozemkem vysoká hladina spodní vody, je možné, že budou také komplikace s budováním základů nebo podsklepením rodinného domu.

Výskyt radonu

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, který proniká na zemský povrch z horninového podloží a zamořuje objekty. Pro rychlou orientaci při výběru pozemku slouží mapy radonového rizika celého území České republiky, které jsou dostupné volně na internetu. Pokud se stavební pozemek nachází v oblasti, kde je střední a vyšší riziko, doporučujeme si nechat zpracovat detailní měření. Na základě výsledků měření pak projektant navrhne povinná ochranná opatření. Do betonové desky rodinného domu se použijí například hydroizolační vany s hliníkovými nebo měděnými vložkami. Další možností je vybudování vzduchové mezery mezi podložím a podlahou obytného domu.

Chcete-li si však všechny tyto starosti ušetřit a nechat řešení na odbornících, vyberte si z rodinných domů naší společnosti Euro Development.

Publikováno: 26. březen 2014


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací