Hypoteční úvěr na pozemek

Samostatnou koupi pozemku je dnes také možné zajistit pomocí hypotečního úvěru, aniž by bylo třeba zažádat současně i o hypotéku na stavbu domu. Ulehčením v celém procesu je, že v tuto chvíli nepotřebujete bance předkládat projekt stavby domu ani jeho rozpočet. Banky ale v současné době často vkládají do zástavních smluv zákaz zcizení nebo zatížení nemovitosti. Což v praxi znamená, že v takovém případě nelze pozemek dále zatížit bez souhlasu původního zástavního věřitele. Je tedy nutné si dobře promyslet také financování stavby budoucího domu.

Jaké jsou podmínky poskytnutí úvěru?

  • Některé banky mají třeba stanovený limit pro maximální velikost pozemku nebo hodnotu hypotéky.
  • Jiné zase stanovují maximální poměr výše hypotéky k zástavní hodnotě pozemku.
  • Plošnou podmínkou ale je, že k pozemku musí být zajištěn přístup z veřejné komunikace. Akceptováno je, pokud je přístup k pozemku stanoven na základě věcného břemene uvedeného v katastru nebo na základě smlouvy s obcí, krajem či státem. Tedy přístup k pozemku může být v době vyřizování hypotéky jen v listinné podobě. Nicméně musí být umožněn ještě před započetím čerpání hypotečního úvěru.
  • Banka dále zpravidla poskytne úvěr jen na pozemek, který je předem určen k výstavbě a to je třeba doložit: například stavebním povolením, písemným vyjádřením stavebního úřadu, územním souhlasem či plánem nebo regulačním plánem.

Jaký je postup?

  1. Výběr výhodné hypotéky – hypoteční makléř vám pomůže s výběrem banky, jejíž produkt vám bude nejvíce sedět.
  2. Příprava dokumentů – většinu dokumentů zajistí hypoteční makléř, ale bude zapotřebí: kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí na pozemek, výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy, nabývací titul původního vlastníka pozemku a znalecký posudek.
  3. Schvalovací proces banky – banka posoudí dokumenty ohledně vašeho příjmu a samotného pozemku.
  4. Čerpání hypotéky – než banka pošle peníze na účet původního vlastníka je potřeba splnit několik podmínek čerpání, jako například podání zástavní smlouvy na katastr nemovitostí.

Doporučujeme  v každém případě se svěřit do rukou odborníků. Pokud budete mít svého hypotečního makléře, nemusíte se složitosti kupního procesu obávat.

Autor: Petra Hamet

Publikováno: 08. červen 2014


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací