Hlídejte změny u vašich nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje službu, která zájemce automaticky informuje o změně u sledované nemovitosti

Změnou v katastru nemovitostí se rozumí to, že došlo k vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování), byl proveden vklad, záznam nebo zápis poznámky. Zprávy ke sledovaným nemovitostem jsou odesílány nejpozději do 24 hodin po výskytu změny.

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Žádost o zřízení služby tak může podat kromě vlastníka nemovitosti, zástavní nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva, oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce, pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.

Služba odesílá dva typy zpráv. Provozní zprávy se týkají zákaznického účtu - založení, výzva k úhradě služby, aktivace, změna hesla, změna kontaktů pro zasílání obou typů zpráv apod. Zprávy služby sledování změn jsou informace o vlastní změně údajů na nemovitosti. Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele do datové schránky, e-mailem nebo SMS zprávou.

Pokud má zájemce o službu aktivní datovou schránku, může si službu zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu. Služba "hlídače" nemovitostí se zaktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení. Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti. V případě, kdy je žádost podána prostřednictvím webové aplikace, se totožnost žadatele ověří přes jím zadanou datovou schránku. Půjde-li zájemce na katastrální pracoviště osobně, dojde k ověření na místě dokladem totožnosti. Zašle-li žádost na adresu úřadu, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Při zřízení služby jsou uživateli předány přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy, které uživateli byly zaslány na jím zvolený kontakt. Účet je možno dále obsluhovat přes aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz, bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu.

Služba je cenově více než přijatelná. Za informace o změnách katastru v rozsahu 1 - 20 sledovaných nemovitostí se platí při aktivaci služby jednorázový poplatek pouze v prvním roce, a to ve výši 200 Kč. Za sledování informací o změnách v rozsahu 21 a více sledovaných nemovitostí, se platí za každou nemovitost 10 Kč ročně.

Zdroj: ČÚZK 

Autor: Petra Hamet

Publikováno: 08. září 2014


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací