DPH u stavebních pozemků od 1.1.2014

Vážení klienti,

s ohledem na to, že se na nás obrací velký počet z Vás s žádostí o stanovisko k novele zákona o DPH, která má platit od 1.1.2014, konkrétně § 56/2, požádali jsme o písemné stanovisko našeho daňového poradce.

Definice stavebního pozemku pro potřeby zákona o DPH

Stavebním pozemkem je pozemek, na kterém může být podle platného stavebního povolení
nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí
pevným základem (nemovitost) a současně na něm není umístěna stavba jako věc (movitá
i nemovitá stavba).

Zdaňování pozemků v souvislosti s převody na st. pozemcích stojících staveb

(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo
inženýrská síť, a

b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu
s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

Závěr ze stanoviska daňového poradce

Pokud dojde k převodu vlastnictví pozemku z EURO DEVELOPMENT na kupujícího před vydáním stavebního povolení na rodinný dům a není na něm umístěna inženýrská síť, bude tento převod osvobozen od DPH (21%). Z tohoto důvodu budou ti z Vás, kteří s námi mají uzavřené rezervační nebo budoucí kupní smlouvy na pozemky, ke kterým ještě nebylo vydáno platné stavební povolení nebo ohlášení stavby, vyzvání k uzavření kupních smluv na tyto pozemky během prosince 2013 a začátku ledna 2014.

Děkujeme za pozornost

Publikováno: 04. prosinec 2013


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací