Ceny bytů všech kategorií rostou

Poslední dva roky pokles cen bytů zpomalil. Letošní duben však potvrzuje opačný trend, ceny bytů v inzerátech rostou totiž ve všech kategoriích.

V prvních třech letech recese se na výrazném poklesu podepsalo několik významných faktorů. Prvním z nich byla obava z ekonomické krize, úsporná opatření spojená s větší mírou propuštění a zpřísnění požadavků na získání hypotečních úvěrů. V následujících dvou letech se ovšem začal propad cen naštěstí postupně zastavovat. V letech 2011–2013 se snížily ceny kategorie 1+1 o 4,38% a za poslední měsíc (duben – květen 2013) došlo dokonce k navýšení o 2,58%.

Oproti tomu větší ztrátu zaznamenaly od září 2008 byty kategorie 2+1 (-31,55%). Stejně jako u malých bytů 1+1 i u této kategorie byl zachycen největší pokles cen v prvních třech letech recese (-24,59%). V období let 2011–2013 ovšem došlo k zastavení propadu, a to téměř o dvě třetiny (-9,22%). Za poslední měsíc se pak navýšila cena bytů 2+1 o 0,92%. Byty 2+1 jsou vyhledávány velmi často také investory za účelem následného pronájmu.

Návrat důvěry v realitní trh ze stran investorů v posledních dvou letech se může projevit, stejně jako u bytů 1+1, na postupném zastavení poklesu jejich cen. Jestliže aktuální poptávka stimulovaná zejména akčními nabídkami hypotečních úvěrů vydrží, lze předpokládat, že by mohly ceny menších bytů v roce 2013 přestat klesat, a dosednout tak na pomyslné dno.

Největší byty = největší ztráta. I tak by šel charakterizovat vývoj cen bytů 3+1 za období 2008–2013, kdy právě tato kategorie ztratila ze svých cen ze všech kategorií nejvíce (-33,37%). Ve shodě s ostatními kategoriemi bytů, i zde byl zaznamenán největší pokles cen v prvních třech letech recese (-25,73%) a nejmenší pak v dalších dvou (-10,12%).

Byty 3+1 vyhledávají většinou zájemci o bydlení. Investoři častěji volí byty menších výměr, u kterých vítají kratší návratnost investic. A právě absence zájmu po velkých bytech ze stran investorů se s největší pravděpodobností podepsala na rozdílu cen za poslední měsíc. Ceny bytů 3+1 si připsaly ze všech sledovaných kategorií nejméně, pouze 0,2%. Stejně jako v minulých letech i letos se na aktuálních cenách nemovitostí podepsala zvýšená jarní poptávka. Duben, květen a červen patří každoročně k období zvýšeného zájmu o nemovitosti a ne jinak je tomu i letos. Názorným příkladem toho jsou právě byty.

U bytů 3+1 lze očekávat postupné snižování cen i v letošním roce. Pokles ovšem není očekávaný v tak razantní podobě jako za posledních pět let. I zde sehrají velkou roli hypoteční banky. Jestliže budou i nadále poskytovat hypotéky, lze předpokládat, že na to trh bude reagovat zvýšenou poptávkou po nemovitostech i v dalších měsících.

autor. Jakub Král

Publikováno: 18. květen 2013


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací